Marjolein Keijzer

psychiater

Gebouw Bedrijvige Bij

Lagendijk 3

1541 KA Koog aan de Zaan

06-13384409

praktijk@marjoleinkeijzer.nl

 

 

 

 

Actueel

30-09-2021: Helaas is er momenteel geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Het is ook niet meer mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden.

Informatie over nieuw bekostigingssysteem en eventuele gevolgen voor uw eigen risico: Met ingang van 2022 komt er een nieuw bekostigingssysteem, het Zorgprestatiemodel. Dit betekent dat alle lopende behandeltrajecten (DBC’s) op 31 december moeten worden afgesloten en op 1 januari opnieuw worden geopend binnen het nieuwe systeem. Dit heeft gevolgen  voor uw eigen risico.  De kosten van de lopende behandeling zullen zowel voor het jaar 2021 als voor het jaar 2022  meegerekend worden bij het eigen risico. In het oude systeem telden de kosten van de behandeling mee voor het eigen risico van het jaar waarin de startdatum van de behandeling viel, en alleen bij een behandelduur langer dan een jaar ook voor het eigen risico van het daarop volgende kalenderjaar.