EMDR

EMDR is een therapievorm die is ontwikkeld voor de behandeling van klachten ten gevolge van het meemaken van schokkende gebeurtenissen. Inmiddels heeft EMDR een veel breder toepassingsgebied gekregen. In mijn praktijk maak ik gebruik van EMDR als dat in de behandeling kan helpen. Ik heb de basiscursus EMDR en een supervisie traject gevolgd en ga in het najaar van 2021 de vervolgcursus doen.

Voor informatie over EMDR verwijs ik naar www.emdr.nl.